Danmarks bedste folkeskoler

Jeg vil kæmpe for kortere skoledage og ingen tvungne lektiecaféer, så børnene igen får deres frihed tilbage. Derudover skal vi have mere fokus på de naturfaglige fag og dannelse.

Jeg har været modstander af den nye folkeskolereform lige siden, at den kom til verden. Jeg blev selv ramt af lock-out, da forhandlingerne var på sit højeste, og siden da har den heller ikke ført meget godt med sig. Børnene er til gengæld blevet frarøvet mere af deres fritid med længere skoledage og tvungne lektiecaféer.

Derfor vil jeg kæmpe for, at vi kan få gjort skoledagene kortere og afskaffet de tvungne lektiecaféer, så børnene igen får deres frihed tilbage. Det er desværre ikke en beslutning, som træffes 100 % af kommunen, men hver eneste gang muligheden byder sig vil jeg arbejde hårdt for, at kommunen søger dispensation eller på anden måde kan få gjort skoledagene kortere, så vi kan skabe Danmarks bedste folkeskoler.

Vores skoler og lærere skal have den nødvendigvige frihed, så de kan have fokus på at skabe den bedst mulige undervisning. Hvis de vurderer, at det indebærer kortere skoledage og ingen tvungne lektiecaféer, skal de have mulighed for det.

Vi kan være rigtig stolte af vores skoler, der er nogle af de bedste i landet. Kigger vi på karaktererne fra afgangsprøven, så har vi Danmarks bedste skoler, men vi kan stadigvæk gøre det bedre på nogle punkter. Derfor vil jeg også gerne have mere fokus på de naturfaglige fag, da de bliver endnu vigtigere i fremtiden. Yderligere ser jeg gerne, at det sker i et samarbejde med nogle af kommunens videnstunge virksomheder som Microsoft, Novozymes osv., så alt læringen heller ikke skal foregå på en skolebænk foran tavlen. Vi har masser af muligheder, og så handler det om også at udnytte dem.

Folkeskolen skal ikke kun gøre børn klar til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi også have dannelsen i højsædet, så vores elever bliver til hele mennesker og kan begå sig i det virkelige liv.