En tryg og værdig alderdom

Vi skal sikre en tryg og værdig alderdom. Det gode ældreliv handler ikke kun om at komme i bad to gange om ugen. Det handler om at have et indholdsrigt liv med gode oplevelser, og hvor lysten til at bestemme over ens eget liv ikke bliver mindre, fordi man bliver ældre.

Jeg vil arbejde for, at flere ældre kan bestemme mere over deres eget liv. Derfor skal vi styrke det frie valg, så vi giver de ældre bedre mulighed for at bestemme over deres egen hverdag. Det kommende plejehjem i kommunen skal derfor også være et friplejehjem.

Det er netop med til at sikre, at de ældre har et alternativt til de kommunale plejehjem, hvis de ønsker et andet tilbud. Det er vigtigt, at det kommende friplejehjem har fokus på at give de ældre friheden til selv at tilvælge de ekstra ydelser, som den enkelte borger ønsker.

Samtidig skal vi gøre det lettere for ildsjæle og frivillige at byde ind med alternativer til den kommunale service. Dette kan også være med til at bekæmpe ensomheden blandt mange ældre, hvis vi skaber bedre muligheder for, at frivillige kan bidrage til vores ældrepleje og skabe flere gode oplevelser for vores ældste borgere.