Mindre trafikkaos i Lyngby

Lige nu oplever vi allerede store problemer som følge af anlæggelsen af letbanen der giver store udfordringer og er til gene for mange borgere. Selvom jeg stemte imod letbanen sammen med resten af den konservative gruppe, vil vi fortsæt kæmpe for, at letbanen gør mindst mulig skade.

Fremtidige trafikale projekter må ikke gøre de trafikale problemer større, men skal i stedet for være til gavn for borgerne i kommunen. Lyngby-Taarbæk må ikke sande til i trafik.

Det er vigtigt, at vi gør mere for at lede trafikken uden om det centrale Lyngby, så trafikken ikke braser fuldstændig sammen. Derfor skal vi også fortsætte processen med at etablere flere parkeringspladser i udkanten af Lyngby centrum, så vi samtidig er med til at understøtte handelslivet som i forvejen lider hårdt under anlæggelsen af letbanen.

Samtidig skal det være nemmere at tage en bybil, uanset hvor du bor henne i kommunen. Det skal være nemt at tage det grønne valg, og derfor skal vi i samarbejde med udbyderne af bybiler også undersøge mulighederne for at etablere flere zoner og hotspots i hele kommunen, evt. i samarbejde med lokale virksomheder.