Verdens bedste sundhedsvæsen

Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor skal vi sikre, at alle danskere har ret til deres egen familielæge. Derudover skal vi ventelisterne til livs på vores hospitaler, hvilket kræver bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

Familielægen spiller en nøglerolle i det danske sundhedsvæsen. Alle danskere bør have adgang til deres egen faste læge, som kender både dem selv og deres børn. Det giver tryghed for den enkelte familie. Desværre oplever vi flere steder i dag stor lægemangel, og i 2021 stod 126.000 danskere uden nogen fast familielæge.

For at sikre alle danskere en fast familielæge kræver det, at vi uddanner flere praktiserende læger, så vi undgår stor lægemangel i fremtiden. Det skal vi gøre ved at øge antallet af pladser på speciallægeuddannelsen i almen medicin. Derudover skal antallet af introduktionsstillinger på almen medicin øges med 150 om året, så vi gør mulighederne bedre for, at lægerne kan søge de nye stillinger i speciallægeuddannelsen. Gør vi ikke det, så er det en stor trussel mod hele vores sundhedsvæsen.

Kortere ventelister
Efter COVID-19 og sygeplejerskestrejken er ventelisterne blevet alt for lange. Det skal vi have gjort noget ved. Derfor vil jeg også arbejde for, at det offentlige og private sundhedsvæsen bliver bedre til at samarbejde. Det giver ingen mening, at operationsstuer på de offentlige hospitaler står tomme om aftenen og i weekender, hvis kvalificeret personale fra de private hospitaler er klar til at operere. Samtidig skal vi hæve loftet for det antal patienter som en praktiserende speciallæge må behandle på et år.