Du skal beholde flere af dine egne penge

Danmark har et af verdens højeste skattetryk, hvor du betaler blandt de højeste skatter og afgifter på indkomst, biler, arv, energi og bolig. Derfor skal vi sænke skatter og afgifter, så du kan beholde flere af dine egne penge.

De seneste år er det blevet meget dyrere at være dansker. Regeringen har vedtaget mere end 42 skattestigninger, siden Mette Frederiksen blev statsminister. Vi skal den helt modsatte vej. Danskerne bør have lov til at beholde flere af deres egne penge ved at betale mindre i skat. For mig er det også velfærd at have større økonomisk frihed til at bestemme over, hvad man vil bruge sine egne penge på. 

Mange danskere er lige nu hårdt ramt på pengepungen som følge af den høje inflation og de voldsomme energipriser. Det presser lige ledes mange virksomheder i knæ. Vi løser ikke problemerne ved at uddele tilfældige gavechecks til danskerne. Vi skal sørge for at skabe strukturelle ændringer som også er gode på den lange bane. Derfor skal vi bl.a. sænke elafgiften til et minimum. Det vil komme børnefamilierne med et højt strømforbrug til gavn, ligesom det vil være en hjælp til ældre med elvarme, fordi de med de nuværende regler ikke kan få fuldt adgang til den lave elvarmesats, hvis de har et lavt elforbrug. 

Det skal kunne betale sig at arbejde
For mig som konservativ er det en kerneværdi, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Derfor skal vi hæve beskæftigelsesfradraget med 4 procentpoint, så man kan beholde en større del af sin løn. Samtidig hæves det maksimale fradrag med 16.300 kroner. Forslaget giver skattelettelser til alle danskere i arbejde, uanset indkomst. Til en arbejderfamilie vil det f.eks. give 8.200 kr. mere om året.

Vi skal ikke straffe dem som har taget en stor risiko ved at starte egen virksomhed, eller dem der ønsker at tage en ekstra vagt for at tjene lidt mere ved, at de skal betale topskat. Derfor skal vi i første omgang hæve topskattegrænsen til 800.000 kr., hvorefter den skal udfases helt frem mod 2030.

Tid til økonomisk ansvarlighed
I en tid med høj økonomisk inflation er det nødvendigt med økonomisk ansvarlighed. Mens venstrefløjen råber efter øgede offentlige udgifter, mener jeg, at vi skal prioritere statens penge bedre. Vi kan f.eks. spare 2 mia. kr. om året på jobcentrene gennem effektiviseringer og prioritering udelukkende af de indsatser, der har en gavnlig samfundsøkonomisk effekt. Derudover kan vi spare 500 mio. kr. ved at sætte fagforeningsfradraget ned til 3.000 kroner, som det var under VK-regeringen, og før Helle Thorning-Schmidt fordoblede det i 2015. På den måde svarer fradraget til, hvad et billigt fagforeningskontingent koster. Skatteyderne skal ikke betale for at holde venstrefløjens venner i de røde fagforeninger i live. 

Der er flere steder at spare i en af verdens største offentlige sektorer. For mig handler det om at udvise økonomisk ansvarlighed og have fokus på kernevelfærden.