Kæmper for hovedstadsområdet

Det er tid til, at vi stopper hetzen mod hovedstadsområdet. Unge skal ikke tvangsfordeles til gymnasier, de ikke ønsker at gå på. Vi skal stoppe med at lukke uddannelsespladser i hovedstaden og gøre op med det uretfærdige udligningssystem.

Jeg kæmper for:

  • At tilbagerulle aftalen om tvangsfordeling af gymnasieelever
  • At vi stopper med at lukke og udflytte uddannelsespladser fra hovedstaden
  • Investeringer i støjbekæmpelse langs de mest trafikerede veje i hovedstadsområdet
  • Et opgør med den uretfærdige kommunale udligningsreform
  • Lavere boligskatter, så folk kan bo trygt i eget hjem

Med Mette Frederiksen som statsminister er det ikke blevet bedre at leve i hovedstadsområdet, snarere tværtimod. Alt for mange beslutninger har været til skade for os borgere som bor i hovedstadsområdet.

Som noget af det første vil jeg kæmpe for, at vi får tilbagerullet aftalen om tvangsfordeling af gymnasieelever. Unge mennesker skal ikke fordeles ud på gymnasier ud fra, hvor meget deres forældre tjener. Det er en aftale, som betyder færre unge i fremtiden før opfyldt deres førsteprioritet i hovedstadsområdet, og det kæmper jeg hårdt imod!

En aftale i Folketinget har samtidig betydet, at flere uddannelsespladser i hovedstaden er blevet lukket, mens andre er blevet udflyttet til provinsen. Det betyder blandt andet, at DTU fremover uddanner 500 ingeniører færre på trods af, at erhvervslivet har behov for den arbejdskraft i fremtiden til at være med til at udvikle fremtidens grønne løsninger. De første konsekvenser har allerede vist sig, og de unge gider ikke studere i provinsen, men vil gerne til de større byer og nyde deres ungdom. Derfor kæmper jeg imod, at vi lukker flere uddannelsespladser i hovedstadsområdet.

De seneste år er trafikken blevet værre i hovedstadsområdet. Der er blevet afsat penge til lidt støjbekæmpelse nogle udvalgte steder i hovedstadsområdet, men det er langt fra nok. Det er ikke acceptabelt, at over 100.000 borgere i hovedstadsområdet skal leve med et støjniveau, som overstiger Miljøstyrelsens retningslinjer. Derfor er det nødvendigt, at Folketinget investerer mere i støjbekæmpelse.

Nej tak til at straffe kommunerne i hovedstaden økonomisk
Den socialdemokratiske regering har sammen med Venstre, Radikale Venstre og SF indgået en ny aftale om det kommunale udligningssystem, som er med til at slagte flere kommuner i hovedstadsområdets økonomi. Det har betydet, at mange kommuner har måtte hæve skatten, så de har råd til at sende flere penge til de jyske kommuner. Det er endda på trods af, at mange af de kommuner som modtager penge har et højere serviceniveau end de kommuner, som de modtager penge fra.
Udligningsordningen tager samtidig ikke højde for de høje leveomkostninger, der f.eks. er i hovedstadsområdet, hvor boligskatterne eksempelvis også er meget høje. Det har stor betydning for den disponible indkomst hos rigtig mange familier, men det tager udligningsordningen ikke højde for. Derfor vil jeg kæmpe for en mere retfærdig udligningsordning. 

Samtidig er det på tide, at vi tager et opgør med de høje boligskatter. De rammer familierne i hovedstadsområdet ekstra hårdt. Det ses f.eks. ved, at den gennemsnitlige grundskyld i Ballerup Kommune er på 30.000 kr. om året på trods af, at det er en af de 10 mest socialt belastede kommuner i Danmark. Det er på tide at få retfærdigheden tilbage.