Færre unge skal knække psyken

Det psykiatriske område er alt for længe blevet underprioriteret i Danmark. Det skal vi gøre op med, og til at starte med skal vi sikre, at psykiske sygdomme bliver ligestillet med de fysiske. Psykiatrien skal tages alvorligt!

Uanset om du brækker benet eller knækker psyken, skal du kunne få den rette hjælp. Mellem 40-50 % af den danske befolkning vil på et tidspunkt få en psykisk lidelse, og en tredjedel vil få brug for psykiatrisk behandling. Derfor er det også på tide, at der kommer det rette fokus på psykiatrien, så vi kan få styr på de store problemer, som vi har i psykiatrien.

Den lange ventetid i psykiatrien er livsødelæggende
Vi skal have uddannet mere fagligt personale som kan løse opgaverne i psykiatrien, så vi sikrer en bedre kapacitet og skaber bedre rammer for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Helt konkret vil vi uddanne 90 flere speciallæger i psykiatri og børnepsykiatri over tre år. Derudover skal vi investere i flere sengepladser, så patienter ikke bliver udskrevet før tid, hvorfor mange i dag også bliver genindlagt senere.