En ambitiøs klimapolitik

Hvis vi skal minimere temperaturstigningerne i fremtiden, så kræver det handling nu. Derfor skal vi gøre mere for at komme væk fra fossile brændstoffer. Samtidig skal det være nemmere at træffe det grønne valg i hverdagen.

Klimaforandringer påvirker allerede i dag vores vejr og den verden, som vi lever i. Derfor er der også behov for, at vi handler nu og ikke sidder på hænderne. Samtidig er det vigtigt, at vi ikke forringer danskernes hverdag som led i den grønne omstilling. Derfor skal det gøres lettere at tage det grønne valg, så det f.eks. bliver lettere at have en elbil.

Derudover har vi en vigtig rolle i at vise resten af verden, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med vækst og arbejdspladser for vores private virksomheder. Det skal vi være med til at understøtte ved at skabe gode betingelser for vores virksomheder og sørge for at uddanne den rette arbejdskraft til fremtiden. 

I Danmark har vi nogle af verdens mest bæredygtige virksomheder som yder et stort og vigtigt bidrag ift. at løse klimakrisen. De skal være med til at få Danmark tilbage i den grønne førertrøje, men det kræver også, at vi fra politisk side giver dem bedre betingelser for at sikre den rette arbejdskraft fra udlandet på den korte bane. På den lange bane skal vi uddanne den arbejdskraft, som de har brug for. Det er gennem viden, forskning og innovative løsninger, at Danmark kan fortsætte med at gå forrest i at løse klimaproblerne.